Dela sidan på sociala medier

Kasta inte skräp i gatubrunnen

Nedskräpning är ett stort problem i landet, även i Halmstad och Laholm. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i naturen och kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader. Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

Råvara för nya produkter

Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje år slängs en miljard fimpar på gator och torg i Sverige enligt en undersökning som Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats. har gjort. Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast.
- Släng skräpet i soptunnan där det hör hemma. På vissa allmänna platser finns det möjlighet att källsortera förpackningar tidningar. Dessa återvinns och blir till råvara för nya produkter. Restavfall förbränns och blir till fjärrvärme och el, säger Emma Johansson, miljö- och processingenjör på Laholmsbuktens VA.

Hantera förorenat vatten rätt

Tänk också på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran och låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra skadliga ämnen. Att tvätta bilen på egna uppfarten är dessutom ett dubbelfel, då man ju slösar med vårt värdefulla dricksvatten – som ju främst ska användas till liv, hälsa och hygien.