Dela sidan på sociala medier

Klart med vd för LBVA AB

På onsdagen utsågs Mattias Leijon till verkställande direktör för det nybildade bolaget Laholmsbuktens VA AB.

Han har sedan 2011 arbetat inom Halmstads och Laholms gemensamma verksamhet för vatten- och avloppsfrågor.

Efter att de båda kommunerna under november ställt sig bakom beslutet att ombilda LBVA till bolag sker nu omvandling till bolag. Halmstads och Laholms kommuner äger vardera 50 procent av driftsbolaget Laholmsbuktens VA AB. Bolaget är organisatoriskt placerat under respektive kommunstyrelse.

Styrelsen beslutade alltså på onsdagens möte att utse Mattias Leijon till vd för LBVA AB.

Styrelsen för bolaget innehåller tio ledamöter, sex ledamöter från Halmstads kommun samt fyra ledamöter från Laholm. I samband med omvandlingen av gemensam nämnd till aktiebolag kommer den nya styrelsen bemannas med samma antal som den gemensamma nämnden. Ordförandeskapet ska fortsätta att växla mellan kommunerna, med byte varje mandatperiod.

—Det känns bra att jag fått uppdraget att arbeta vidare med LBVA AB. Vi har viktiga och intressanta arbetsuppgifter framöver. Jag vill i ännu större utsträckning arbeta för att vi ska fokusera på våra kunder och ge dem bästa möjliga service, säger Mattias Leijon, vd för LBVA AB.—Det är naturligt att Mattias fortsätter det goda arbete han och hans personal lagt ner för att utveckla verksamheten i det nya bolaget. Han är lämplig med sin nu långa erfarenhet och har visat på ett gott ledarskap. Utmaningarna är stora och Mattias är rätt person att leda detta arbete, säger Roland Norrman (M) som är ordförande för LBVA AB.