Dela sidan på sociala medier

Kokningsrekommendation i Sennan

En kokningsrekommendation har under onsdagen utfärdats för ett 100-tal hushåll i Sennan. Koliforma bakterier har hittats i en mindre ledning som förser delar av Sennan med vatten, och eftersom vattnet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter klassas som otjänligt, så har de boende informerats om att vatten till dryck och mat bör kokas.

De vattenprover vi regelbundet tar och analyserar visar att det just nu finns för höga halter koliforma bakterier i dricksvattnet. Vi rekommenderar därför att de boende tills vidare kokar det vatten de dricker och lagar mat med. Information har lämnats ut till de 100-talet hushåll som berörs.

Under tiden arbetar vi med att undersöka varför bakterierna har börjat växa.

- En teori är att den varma sommaren och hösten gör att temperaturen i vår reservoar är högre än normalt vid den här tiden på året vilket gör det gynnsamt för bakterier, säger va-chef Lennart Lorick.

Koliforma bakterier är inte farliga i sig. De är så kallade indikatorbakterier, vilket betyder att om det finns för höga halter av dem, så kan det också finnas för höga halter av andra bakterier. Därför rekommenderar vi kokning.

Vattnet som kommer från vattenverken lyder under Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Enligt Livsmedelsverkets gränsvärden är vattnet i en mindre ledning från Sennans vattenverk just nu otjänligt. Det finns inget som indikerar problem i den huvudledning som går in till Halmstad, eller den ledning som levererar vatten till andra delar av Sennan.

-Det är alltså bara de som fått information i sin brevlåda som behöver koka vattnet. Det här är inte en generell kokningsuppmaning till alla i Halmstad, eller ens alla i Sennan, säger Lennart Lorick.

Nya provtagningar

Under onsdagen tas nya prover i de drabbade området i Sennan, som kommer att analyseras. Samtidigt låter vi reservoaren bräddas, det vill säga svämma över, för att tömma ut det otjänliga vattnet.