Dela sidan på sociala medier

Läcksökning har gett bra resultat

LBVA har arbetat aktivt för att hitta läckor på dricksvattenledningarna som är svåra att upptäcka. Arbetet har gett ett mycket bra resultat. Uppskattningsvis 800-900 kubikmeter per dygn har sparats.

Det är normalt att ett vattenledningsnät läcker. Halmstad och Laholm har cirka 15 % läckage vilket innefattar läckage på ledningsnätet och på fastighetsägarens sida. Denna siffra är under rikssnittet.

LBVA arbetar med ”aktiv läcksökning” sker systematiskt och områdesvis. Mätare sätts upp på strategiska platser på ledningarna. I mätningarna kan man hitta de områden där det finns misstänkta läckor. Även tips från privatpersoner har gjort att läckor upptäckts. Hittills har läckor hittats i Getinge, Oskarström, Skummeslöv/Mellbystrand, Hasslöv och Knäred. Totalt har 22 läckor hittats med mycket god precision. Nästa steg är att se över alla överföringar under Nissan och Lagan, läckor under vatten är svåra att upptäcka.

Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till oss via telefon 035-13 70 00 Länk till annan webbplats. eller e-posta oss via direkt@halmstad.se

Så arbetar LBVA vattensmart