Dela sidan på sociala medier

Låga grundvattennivåer i de kommunala vattentäkterna

Även om det kommit en del nederbörd senaste tiden som är på väg ner i grundvattenmagasinen, har hösten och vintern varit nederbördsfattig och de kommunala dricksvattentäkterna visar därför på låga grundvattennivåer. Vilket gör att utgångsläget inför årets varma period är sämre än förra året.

- Orsaken till de låga grundvattennivåerna i de stora magasinen beror på ett nederbördsunderskott under en längre tid. För att vi inte ska få ett försämrat utgångsläge inför sommaren behövs fortsatt nederbörd, konstaterar Mattias Leijon, chef på Laholmsbuktens VA. Samtidigt kommer grönska slå ut när som helst och då börjar växtligheten ta upp nederbörd och vatten i marken och då minskar eller avstannar grundvattenbildningen. Huruvida det blir ett bevattningsförbud i år igen går inte att sia om eftersom detta beror mycket på vädret. Bra väder tenderar att driva på dricksvattenproduktionen. Samtidigt arbetar LBVA vidare på såväl lång- som kort sikt med åtgärder för att kunna producera fram mer vatten anläggningarna men såklart även hitta vattenbesparande åtgärder.

Höja vattnets värde

På fredag 22 mars är det den globala Världsvattendagen där vatten i alla dess former lyfts fram. LBVA uppmärksammar detta bland annat genom att finnas på Hallarna i Halmstad på lördag 23 mars mellan 11.00-15.00 och prata smart vattenanvändning med allmänheten.
- Vi jobbar hela tiden på att höja vattnets värde. Vi måste alla tänka vattensmart och hållbart kring vattenanvändningen i vardagen så vi skapar oss ett bättre utgångsläge om vi hamnar i ett läge av vattenbrist, säger Mattias Leijon. ext