Dela sidan på sociala medier

Laholmarna får nya möjligheter med nytt fakturasystem

I dagarna skickas de första uppgraderade VA-fakturorna ut till närmare 5000 kunder i Laholm. Alla har fått information om den nya vattenfakturan hem i brevlådan, och framöver kan även Laholmarna till exempel lämna sin mätarställning via SMS. Avgiften är den samma, men fakturan ser lite annorlunda ut.

Nyordningen beror på att faktureringen blir gemensam för Laholmsbuktens VA:s kunder i Halmstad och Laholm. All vattenfakturering sköts nu av HEM. Tidigare har Laholmarna fått en faktura för vatten och renhållning, som skickats från Laholms kommun. Framöver kommer det två separata fakturor, och den som rör renhållningen kommer även fortsättningsvis att skickas ut från Laholms kommun.

I det nya systemet för vattenfakturorna finns möjligheten till många efterfrågade funktioner. Kunderna kan välja att betala sin räkning månadsvis, per kvartal eller halvårsvis. Genom att logga in på Mina sidor kan man lämna sin mätarställning, se sina fakturor och ändra faktureringsperiod.

En del saker på en VA-faktura är svåra att förstå. De allra flesta frågor brukar gälla begreppet Lägenhetsavgift. Det är hämtat ur VA-taxan, och är en fast avgift som alla hushåll betalar. De som bor i en villa betalar en lägenhetsavgift medan fastighetsägare till flerbostadshus betalar flera lägenhetsavgifter.

Faktureringen i kommunen sker i tre etapper, och det första utskicket av de nya fakturorna går till kunder i de norra och västra delarna av Laholm. Alla fakturafrågor besvaras numera av HEM:s kundtjänst (035-190 190).

Bakgrund

Laholmsbuktens VA, eller LBVA, är sedan 1 januari 2011 ansvarig för VA-verksamheten i Halmstads och Laholms kommuner. De som tidigare jobbade med vatten och avlopp i de båda kommunerna finns nu i en gemensam organisation. Verksamheten finns på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstad, men har en egen nämnd med politiker från båda kommunerna. LBVA ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, omhändertagande och rening av avloppsvatten, och hantering av dagvatten.

I Halmstads och Laholms kommuner förbrukar vi årligen cirka 10 miljarder liter vatten. Dricksvatten och spillvatten leds genom 3000 km ledningar under mark, en enorm infrastruktur som sällan syns. Vi hämtar vatten från 27 olika grundvattentäkter och renar vatten i 17 avloppsreningsverk.