Dela sidan på sociala medier

Laholmsbuktens VA AB spolar dricksvattnet – spolar med regnvatten

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) är ett av de första bolagen i Sverige som spolar toaletterna med regnvatten istället för dricksvatten. Regnvattenspolningen ska stå för 80% av vattenbehovet till de cirka 40 toaletterna i kontorsfastighetens där LBVA har sina lokaler. Detta är en vattensmart lösning som både företag och privatpersoner kan ta efter.

I fastigheten där LBVA samt miljö- och byggförvaltningen har sina kontorslokaler i Halmstad finns ca 40 toaletter och samtliga spolas nu istället med regnvatten. LBVA har drivit detta vattensmarta projekt i samarbete med företaget 4evergreen som har sin spetskompetens inom avloppsrening.

- Målet är att 80 % av vattenbehovet för spolning över året ska ersättas med regnvatten, berättar projektledare Fredrik Christensson på LBVA. Under den torra sommarperioden, från maj till september, kan vi behöva komplettera med dricksvatten för spolning vilket i så fall omkopplas automatiskt i tanken vid behov.

Regnvatten samlas upp och transporteras via ett stuprör till olika vattentankar. Sedan leds vattnet vidare via separata ledningar till en pump som fördelar vattnet via olika ledningsnät som är kopplade till toaletterna. Vattenmätare tar emot mätdata och läser av vattenmängden som redovisas på samma sätt som i t ex en solapanelsanläggning. Vattenmätarna visar hur många kubikmeter vatten som har sparats.

- Även privata fastighetsägare kan använda sig av liknande lösningar genom att gräva ner en tank i trädgården som samlar upp regnvatten via stuprör. Tanken kan sedan kopplas via en ledning in i huset in till toalett och även tvättmaskinen skulle funka, säger Fredrik Christensson.