Dela sidan på sociala medier

Laholmsbuktens VA - nu en egen förvaltning

Laholmsbuktens VA särskiljs från teknik- och fritidsförvaltningen och blir en egen förvaltning från 1 juli 2014. Förvaltningen styrs av nämnden för Laholmsbuktens VA, med förtroendevalda från både Laholms och Halmstads kommuner.

Laholmsbuktens VA bildades 2011. VA-verksamheterna i Laholm och Halmstad gick samman i syfte att få en långsiktig och effektiv organisation med stordriftsfördelar som minskar kostnaderna i båda kommunerna. Organisationen har sedan starten haft en egen samverkansnämnd, men de anställda har varit en verksamhet under teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstad som är värdkommun.

-Utvecklingen av LBVAs organisation har sedan bildandet gått mot att bli en egen organisatorisk enhet med egen ekonomi under teknik- och fritidsförvaltningen. Det är en naturlig utveckling att man nu fullföljer denna utveckling och organiserar sig som en egen förvaltning, säger förvaltningschef Anders Ramsby.

Rekrytering av chef till den nya förvaltningen pågår. Tills vidare är förvaltningschefen för teknik och fritid även chef för LBVA. Mattias Leijon är stf. VA-chef.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Laholm respektive Halmstad beslutade i juni 2010 att inrätta en gemensam nämnd för hantering av vatten- och avloppsfrågor enligt Lagen om allmänna vattentjänster.

Till grund för beslutet låg en konsekvensutredning, förslag till avtal mellan kommunerna samt förslag till reglemente för gemensam nämnd. Den gemensamma nämnden trädde i kraft 2011-01-01 och Halmstads kommun är värdkommun.