Dela sidan på sociala medier

Laholmsbuktens VA och Sydvatten överens om samarbetsavtal gällande råvatten från sjön Bolmen

Sydvatten AB och Laholmsbuktens VA AB (LBVA) har kommit överens om ett samarbetsavtal gällande LBVA:s möjligheter att använda Bolmen som råvattentäkt. Det är ett strategiskt beslut för LBVA i syfte att trygga kommande generationers dricksvattenförsörjning i de båda ägarkommunerna – Halmstad och Laholm.

Tre personer står utomhus vid ett ståbord står framför rollups. De pratar framför journalister.

Laholmsbuktens VA höll presskonferens den 6 juli 2022 med anledningen av nyheten. Medverkande var (från vänster) LBVA:s 2:e vice styrelseordförande Imre Gulyas, styrelseordförande Roland Norrman och VD Mattias Leijon. Foto: Mikael Malmborg

LBVA har under lång tid studerat alternativ med lokala grund- och ytvattenresurser samt att använda vatten från Lagan och Nissan i Halland. Studierna visar att vattenkvaliteten och den robusta kapaciteten i Bolmen är det bästa och mest kostnadseffektiva valet.

– Det är mycket positivt för kommunerna att vi nu har skrivit ett samarbetsavtal med Sydvatten. Detta är grundläggande för att kunna trygga den framtida dricksvattenförsörjningen i Halmstad och Laholm, säger Roland Norrman, styrelseordförande i LBVA

– Idag har vi oftast tillräckligt mycket vatten till vårt förfogande men eftersom vi känner till att det finns vattentäkter som är utsatta för stor påverkan och att ägarkommunerna

växer, så kan det innebära en osäkerhet i leveransen, framförallt längre fram i tiden. Därför är det ett strategiskt beslut för kommande invånare i Halmstad och Laholm att vi att vi nu ansöker om tillstånd att ta vatten från Bolmen, fortsätter Roland Norrman.

Sydvattens ursprungliga tillståndsansökan om uttagsrätt från 1971 omfattade både Skåne och Halmstadområdet. Men Halmstad återkallade senare sin ansökan. Trots detta meddelade Vattendomstolen tillstånd till hela den ursprungliga ansökta vattenvolymen 6 m3/s. LBVA avser nu att pröva förutsättningarna för att använda Bolmen som råvattentäkt och genom eget tillstånd initialt avleda upp till 0,7 m3/s till kommunerna.

– Sydvatten kan på ett tryggt och säkert sätt avstå 0,7 m3/s till förmån för LBVA:s framtida dricksvattenförsörjning. Det är helt i enlighet med intentionerna i den ursprungliga vattendomen från 1971, säger Ilmar Reepalu, ordförande Sydvatten.

Sjön Bolmens nivå regleras av Statkraft för vattenkraftsändamål vid Skeen i södra Bolmen, Ljungby kommun. Regleringen tillsammans med naturliga vattenståndsvariationer bestämmer sjöytans nivå. Vattenuttagens påverkan på sjönivån är marginell.