Dela sidan på sociala medier

LBVA beviljas bidrag i arbetet för en långsiktig och hållbar dricksvattenanvändning

LBVA har beviljats bidrag från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen på 465.000 kr i syfte att hitta tekniker för individuell mätning av dricksvattenförbrukning hos boende i flerfamiljshus.

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) ger LBVA ett bidrag på 465.000 kr i det fortsatta utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar dricksvattenanvändning. Projektet ska bidra till att öka medvetenheten hos boende i flerfamiljshus genom att göra den individuella dricksvatten-förbrukningen mer synlig. Arbetet sker i samarbete med ett par fastighetsägare i Laholm.

Målet med projektet är att boende i flerfamiljshus ska minska sin dricksvattenanvändning och därmed bidra till en tryggad dricksvattenförsörjning för nuvarande och kommande generationer..

Slutrapport av projektet redovisas i september 2023.

LBVA arbetar för hållbar framtid med rent dricksvatten, friska vattendrag och hav, för nuvarande och kommande generationer.