Dela sidan på sociala medier

LBVA kommenterar domarna från Svea Hovrätt gällande anslutningsavgifter

Laholmsbuktens VA har nu fått alla domar från Svea Hovrätt gällande mål som rör anslutningsavgiften för dagvatten i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Kommunens åtgärder att bygga ut dagvattennätet i området för att komma till rätta med problemen anses nödvändiga, enligt beslut från Statens Va-nämnd och fastställt av Svea Hovrätt.

I drygt hälften av domarna har Svea Hovrätt fastställt beslutet från Statens Va-nämnd att avgiftsskyldigheten för dagvatten gata ej inträtt på grund av att Laholmsbuktens VA inte tydligt informerat om denna tjänst. Svea Hovrätt har även fastställt att alla fastigheter är skyldiga att betala den del av anläggningsavgiften som gäller dagvatten fastighet.

Dagvattenavgiften är uppdelad i två delar. Dagvatten fastighet avser nyttan att avleda dagvatten från din fastighet. Dagvatten gata motsvarar avledning av dagvatten från allmän platsmark, till exempel gator och vägar via rännstensbrunnar och diken.

Laholmsbuktens VA har för avsikt att följa domarna och kommer att återbetala den del av anläggningsavgiften som avser dagvatten gata med ränta enligt 5§ räntelagen snarast till de fastighetsägare som betalat in anläggningsavgiften. Därutöver kommer Laholmsbuktens VA att återbetala den del av brukningsavgiften som rör dagvatten gata. Till de fastighetsägare som inte har betalat anläggningsavgiften kommer Laholmsbuktens VA att ställa krav på betalning av dagvatten fastighet med ränta enligt räntelagen.

Efter återbetalning gjorts kommer Laholmsbuktens VA att skicka ut ett meddelande gällande dagvatten gata, därmed uppfyller vi kravet på tydlig information om denna tjänst och avgiftsskyldigheten för dagvatten gata kommer att inträda. Därefter skickas faktura för dagvatten gata ut. Anläggningsavgiften för dagvatten gata beräknas med gällande VA-taxa 2016.

I de övriga domarna från Svea Hovrätt där fastställs krav att fastighetsägarna är skyldiga att betala för dagvatten fastighet och dagvatten gata. Har fastigheten betalat anslutningsavgiften så gör Laholmsbuktens VA inget mer.

Läs mer om anslutningsavgiften för dagvatten i Mellbystrand och Skummeslövsstrand och här hittar du information om dagvattenuybyggnaden Länk till annan webbplats.