Dela sidan på sociala medier

LBVA omvandlas till bolag 1 januari 2020

Nu har både Halmstad och Laholms kommunfullmäktige beslutat att nämnden för Laholmsbuktens VA omvandlas till aktiebolag. LBVA AB är i drift från 1 januari 2020.

De främsta skälen till bolagisering är att det sannolikt kommer att underlätta samarbetet med andra VA-organisationer, och samarbete ses som en förutsättning för en framtida hållbar vattenförsörjning. Även möjligheten att jobba med forskning och hitta nya samarbeten för att kunna expandera och balansera vattenproduktionen är ytterligare anledningar som talade för en bolagisering. Den nya styrelsen kommer vid sitt första konstituerande styrelsemöte 4 december utse en VD för det nya bolaget.

Formalia i Laholmsbuktens VA AB

Halmstads kommun och Laholms kommun kommer äga vardera 50 procent av driftsbolaget Laholmsbuktens VA AB. Bolaget kommer organisatoriskt placeras under respektive kommunstyrelse. Nämnden för LBVA har i dagsläget tio ledamöter, tre ordinarie och tre ersättare från Halmstads kommun samt två ordinarie och två ersättare från Laholm. I samband med omvandlingen av gemensam nämnd till aktiebolag kommer den nya styrelsen inledningsvis bemannas med samma antal som nämnden. Från och med nästa mandatperiod föreslås styrelsen uppgå till sju ledamöter, varav fyra väljs av kommunfullmäktige i Halmstads kommun och tre väljs av kommunfullmäktige i Laholms kommun. Ordförandeskapet ska fortsätta att växla mellan kommunerna, med byte varje mandatperiod.

Bakgrund

LBVA styrs i nuläget av en gemensam nämnd i samverkan mellan Halmstads och Laholms kommuner. Frågan om en bolagisering har behandlats sedan 2017. En extern utredare anlitades och presenterade under 2018 ”utvärdering av LBVA samt utredning av organisationens framtida utveckling”. Slutsatsen i rapporten var en rekommendation att den gemensamma nämnden skulle bolagiseras.