Dela sidan på sociala medier

LBVA ska justera mätningar och driften i Torvsjön

Enligt vattendomen Fylleån A 5/1962 har Laholmsbuktens VA inte skött sina åttaganden. Men efter kontakt med Länsstyrelsen och kommunekologerna, görs nu justeringar i mätningar och driften för att uppfylla vattendomen.

– Det är beklagligt det som har hänt. Verket har driftats i många år och
det är den uteblivna nederbörden som gjort at vi hamnat i denna situation
samtidigt är det bra att felet har upptäckts och att det kan åtgärdas, säger
Henrik Kellgren, avdelningschef på LBVA. LBVA har kontrollerat vattendomen och
kommit fram till att man är skyldiga till att hålla max nivå: +53,05. Ingen
pumpning från Fylleån till Torvsjön får ske om Torvsjön överstiger +53m. Om man
går under +50,55 måste pumpning från Fylleån ske.

Åtgärdslista
LBVA har haft dialog med Länsstyrelsen och kommunekologerna samt HEM som använder vattnet till kylning av fjärrvärmeverket. En åtgärdslista har tagits fram som bland annat innehåller tidsplan, byte av mätutrustning samt planer på hur man ska hantera Teglabäcken och infrastrukturens kondition.

Bakgrund
Vid Torvsjöns utlopp finns en damm som reglerar vattennivån så att den håller
sig inom vattendomen. Det skulle kunna finnas ett samband med att flödet från
Torvsjön har stoppats upp vid dammen och att nivån nedströms har sjunkit.
Beroende av mängden kylvatten som tas och att den naturliga påfyllnaden inte
skett. En påfyllnad av Toftasjön kommer inte att ske innan LBVA har fungerande
mätutrustning.