Dela sidan på sociala medier

LBVA utreder om det finns behov av läkemedelsrening vid Västra stranden

I augusti 2021 beviljades Laholmsbuktens VA (LBVA) cirka 1,9 miljoner kronor av Naturvårdsverket för ett förstudieprojekt om rening av läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar. Rapporten levereras till Naturvårdverket under hösten 2022.

Syftet med projektet är att bedöma om det finns behov av läkemedelsrening vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad och välja lämplig teknik. Teknikvalet görs med hänsyn till LBVA:s vision och verksamhetsmål.

Vision: LBVA arbetar för en hållbar framtid med rent dricksvatten, friska vattendrag och hav för nuvarande och kommande generationer.

Övergripande verksamhetsmål som kopplas till projektet:

  • Laholmsbuktens VA levererar hållbara vattentjänster och planerar verksamheten med utgångspunkt i Agenda 2030 i syfte att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling i Halmstads och Laholms kommuner.
  • Laholmsbuktens VA stimulerar och underlättar för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidrar till en bättre miljö.

Valet av teknik grundar sig även på genomförd nulägesanalys, uppmätta resultat av läkemedelsrester till och från avloppsreningsverket (inkluderat modellering av utsläpp till recipient) samt riskbedömning.

Utifrån LBVA:s målsättningar kommer olika tekniker att utvärderas. Därefter designas och tas investerings- och driftkostnader fram för valt alternativ. Slutrapporten levereras till Naturvårdsverket under hösten 2022. Projektgruppen består av medarbetare från LBVA, EnviDan AB, DHI Group, Medins Havs och Vattenkonsulter, Akvedikt och Miljö & Media på Kivik AB. Naturvårdsverkets bidraget motsvarar 90 procent av projektkostnaden.

LBVA arbetar för läkemedelsrena vattendrag och hav. Vid avloppsreningsverket på Västra stranden i Halmstad utreds nu om det finns behov av teknik för läkemedelsrening här.