Dela sidan på sociala medier

Ledningsarbete i Skottorp och Vallberga 2-4 april

Nätterna 2-4 april kommer överföringsledningen mellan Skottorp och Vallberga att rensas och spolas ut. Cirka 30 fastighetsägare blir direkt berörda och har fått information om att kranen vid vattenmätaren ska hållas stängd.
Nästa vecka kommer Pollex AB, på upprdrag av Laholmsbuktens VA, att rensa vattennätet. Arbetet kommer att ske nattetid, och i det första steget rensas ledningen mekaniskt för att öka kapaciteten. I steg två spolas en blandning av luft och vatten genom ledningen för att lossa lösa partiklar. Detta innebär att kraftiga luftstötar och missfärgat vatten kan förekomma om någon vattenkran öppnas eller om du spolar i toaletten under pågående arbete.

När spolningen av huvudledningen är klar kan missfärgat vatten finnas kvar i servisledningen in till fastigheten, gör därför följande:
1. Öppna kranen vid vattenmätaren helt igen.
2. Öppna tappstället närmast vattenmätaren och spola tills vattnet är helt klart.
3. Öppna försiktigt alla övriga tappställen inom fastigheten samtidigt så att eventuell luft och missfärgat vatten försvinner.

Regler för berörda abonnenter under renspolning

  • Kranen vid vattenmätaren ska hållas stängd.
  • Tvätt- och diskmaskiner får ej användas! Maskinerna kan skadas, tvätt och disk kan missfärgas.
  • Spolning i toalett ska inte göras på vanligt sätt! Det går att spola toaletten om upptappat vatten hälls i, förslagsvis med en hink.

Övriga abonnenter i området kan uppleva ett minskat tryck i vattenledningarna under arbetets gång, men berörs inte av förhållningsreglerna ovan.

För mer information, kontakta:


Per Johansson, Pollex AB 0705-98 30 27
Henrik Kellgren, Laholmsbuktens VA 0722-46 09 17