Dela sidan på sociala medier

Ledningsrören som flöt i havet utanför Hedhuset reningsverk är nu nedsänkta

Förra veckan upptäckte personal på Laholmsbuktens VA att en av Hedhusets utloppsledningar hade släppt från sitt betongfäste på havsbotten och flöt på havsytan. Uppskattningsvis handlade det om cirka 35 meters ledning.

Uppdatering 20200311
Räddningstjänsten sänkte under måndagen (20200309) ner ledningen till botten. Under vecka tretton kommer göras en undersökning av hela sträckan på båda ledningarna för att få en skadebedömning, som i sin tur kan vara grund för vidare orsaksutredning och åtgärdsplanering.

Ursprunglig artikel 20200306
– Så vitt vi vet har ingen människa eller annat föremål kommit till skada. För att förhindra olyckor tar vi först och främst nu hjälp av räddningstjänsten för att markera ut området i havet. Sen blir ju nästa steg att börja arbeta med att se till att ledningen återförs och förankras på havsbotten igen, säger Mattias Leijon, vd på Lahomsbuktens VA. LBVA gjorde för två år sedan en inspektion av den aktuella ledningen och mäkte då inte av några brister. En boj är nu utsatt som markerar ledningen.

Hedhusets reningsverk är inte i bruk efter att spillvattnet från Hedhuset sedan i höstas överförs till Ängstorps reningsverk som byggts ut och moderniserats 2017-2019.