Dela sidan på sociala medier

Mitt Vatten är ditt vatten

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och vi har tillgång till det varje dag året runt. När du har använt vattnet så renas det utan att du måste lämna in det för återvinning. För det betalar ditt hushåll knappt 3 öre litern. Jämför det med flaskvatten som kan kosta upp emot 30 kronor litern, det vill säga 1 000 gånger mer.

Undersökningar visar att vatten är en icke-fråga för många i Sverige idag. Därför lanserar vattentjänst-verksamheterna* i våra 290 svenska kommuner för första gången en gemensam och rikstäckande satsning – Mitt Vatten. Syftet är att uppmärksamma hur viktigt det är med rent vatten och att vi har tillgång till rent vatten även i framtiden.

-Inte minst förra veckans kokningsrekommendation i Sennan visar hur viktigt det är att vattnet kontrolleras och håller hög kvalitet, säger Lennart Lorick, va-chef på Laholmsbuktens VA.

Vattentjänstverksamheterna står inför ett antal stora utmaningar; klimatet förändras, vi använder allt fler kemikalier i vår vardag och våra ledningar, vattenverk och avloppsreningsverk behöver rustas upp. Infrastrukturen är branschens ansvar, men det som åker runt i systemet är något som vi alla ansvarar för och hushållen har idag en stor påverkan på vårt vatten.

– Vi vill göra vattnet till en personlig fråga, så att vi förstår vad som krävs av oss för att behålla vårt friska vatten, rena sjöar och hav. Var och en kan bidra till ett renare vatten med väldigt små insatser, säger Kristina Melander, projektledare för Mitt Vatten på branschorganisationen Svenskt Vatten.

Mitt Vatten kommer att omfatta en mängd aktiviteter runt om i landet som syftar till att söka kunskap och förändra beteende. På www.svensktvatten.se/mittvatten kan du lära dig mer om vårt vatten och få tips på hur vi tillsammans kan ta hand om det.

För statistik och fakta, se svensktvatten.se.

*De som levererar ditt kranvatten och renar ditt avloppsvatten.

För mer information om Mitt Vatten kontakta:

Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten, tel: 070-240 88 47, e-post: kristina.melander@svensktvatten.se.

Lennart Lorick, va-chef Laholmsbuktens VA, 070-673 04 84

Mitt Vatten och Svenskt Vatten

Mitt Vatten är en gemensam kommunikationssatsning som alla Sveriges 290 vattentjänstverksamheter (de som levererar ditt kranvatten och renar ditt avloppsvatten) står bakom. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta hand om vårt vatten. Satsningen pågår fram t o m 2015.

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsindustri och ledande miljövårdsföretag – de kommunala vatten- och avloppsreningsverken. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten skall få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.