Dela sidan på sociala medier

Negativt trendbrott i vattenproduktionen

Besparingen av det kommunala dricksvattnet i Laholm och Halmstad har avstannat något och ligger nu på drygt 12 procent. Nivåerna i grundvattentäkterna är fortfarande under eller mycket under de normala och Laholmsbuktens VA arbetar nu för att kunna fylla på en vattentäkt med konstgjort grundvatten.

Målet är att minska vattenproduktionen med 20 procent för att klara det ansträngda läget i täkterna. I mitten av juni hade invånare och företag bidragit till att produktionen kunnat minskas med 17 procent, men den tydligt positiva trenden har brutits. De senaste siffrorna visar en besparing på drygt 12 procent.
- Det är inte helt enkelt att slå fast orsakerna till trendbrottet. Många besökare eller bra väder brukar normalt innebära att vi behöver öka vattenproduktionen. Men, vi förväntar oss lägre toppar i år när folk är medvetna om den allvarliga situationen. Det är viktigt att vi fortsätter närma oss målet och jag tror att vi tillsammans kan göra det, säger Mattias Leijon, förvaltningschef på Laholmsbuktens VA.

En framgångsfaktor kommer att vara att nå ut till de tillfälliga besökarna. Besöksnäringen tar situationen på allvar och hjälper till att nå turisterna. På många boendeanläggningar och campingar i kommunerna finns tydliga uppmaningar till vattenbesparing.

Konstgjort grundvatten

Laholmsbuktens VA arbetar sedan tidigare med konstgjord grundvattenbildning genom så kallad infiltration i Skottorps vattentäkt i Laholm. Det innebär att grundvattentäkten fylls på med annat vatten än nederbörd. Arbete med att införa denna teknik också i Prästjordens vattentäkt i Halmstad har inletts. Byggandet av en ny ledning från Torvsjön till Prästjordens vattentäkt pågår och ledningen kan vara klar att användas i sommar, under förutsättning att berörda markägare godkänner ledningsdragningen.
- Det här är en kortsiktig åtgärd för att vi ska kunna fortsätta använda en av våra större vattentäkter. Samtidigt krävs att hela samhället hittar nya lösningar och att vi som invånare lär oss att förbruka mindre vatten i vardagen, säger Mattias Leijon.