Dela sidan på sociala medier

Nu firar vi toalettens egen dag

Onsdagen den 19 november uppmärksammar vi FN:s officiella dag för avlopp och sanitet – Världstoalettdagen.  I flera rondeller och i centrum kommer vi att ställa ut toalettstolar för att sätta fokus på vårt avlopp och vikten att ta hand om miljön. I Halmstad och Laholm spolas 100 ton skräp och stora mängder kemikalier ner i avloppet varje år. Det måste upphöra om vi ska ha ett hållbart samhälle.

Över 2,5 miljarder människor i världen saknar fortfarande tillgång till toalett. I Halmstad och Laholm har vi väl fungerande system, och renar vatten motsvarande två badkar i sekunden. 17 miljoner kubikmeter vatten kommer till avloppsreningsverken varje år. Men även tonvis med skräp och kemikalier spolas ner i avloppen och hamnar på reningsverken.

När vi som bor i Halmstad och Laholm tvättar våra penslar i vasken så hamnar kemikalier i kretsloppet. Ett exempel på en oönskad kemikalie är kadmium, som bland annat finns i konstnärsfärger. Laholmsbuktens VA tar emot 1,7 kg kadmium på reningsverken varje år, en del av detta kommer från färgrester. Det låter inte så mycket, men den lilla mängden kadmium har potential att förstöra allt det dricksvatten som konsumeras i Halmstad och Laholm varje år, eller två sjöar stora som Simlången.

Enskilt vatten och avlopp

När det gäller att minska mängden skadliga kemikalier måste alla hjälpas åt, även de med enskilt avlopp. När tankarna töms körs resterna direkt till avloppsreningsverket och blir en del av kretsloppet. I förlängningen kan det man häller ut i sitt eget avlopp även hamna i dricksvattnet. Det är alltså viktigt att alla tänker rätt när det gäller avloppsfrågorna.

Nu firas toaletterna

I Halmstad och Laholm kommer vi att fira toaletten lite extra den 19 november. Toalettstolar, lånade från den kommunala byggåtervinningen, kommer att placeras i rondeller i Halmstad. Längs Storgatan och på Stora torg ställs toalettstolar klädda med tydliga budskap om vad man får spola ner i avloppet. I Laholm placeras en toalett vid Stadshuset/bibliotekets entré och du hittar även toaletter i Stadsparken, som utsetts till årets park.

Målet är att uppmärksamma folk på att skräp, damm, matrester och kemikalier inte hör hemma i avloppet. Vi dricker samma vatten idag som dinosaurierna drack på sin tid. Ska det kunna användas i framtiden måste vi vara rädda om det!