Dela sidan på sociala medier

Ökat skydd för Halmstads dricksvatten planeras

För att Halmstad ska kunna växa på ett hållbart sätt i framtiden finns nu ett nytt förslag på vattenskyddsområde för en av kommunens viktigaste grundvattentäkter; Prästjorden-Fotstad. Nya geologiska undersökningar visar att det krävs förändringar i vattenskyddsområdet för att trygga dricksvattentillgången för kommande generationer.

Nuvarande skyddsområde och föreskrifter behöver revideras för att nå upp till EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd. Området, som ligger vid motorvägsavfart Halmstad norra, blir något större och den nuvarande zonindelningen förändras. Förslaget har arbetats fram av Halmstads kommun med projektledning inom Laholmsbuktens VA, och lämnas inom kort vidare till Länsstyrelsen som är den myndighet som fattar beslut.

– Innan vi lämnar in vårt förslag till Länsstyrelsen tar vi in synpunkter från berörda privatpersoner och företag. Även om Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss sedan, så vill vi lyssna in de som berörs redan nu i inledningsskedet, säger My Olausson, miljö- och processingenjör på Laholmsbuktens VA.

Utskick om möjligheten att tycka till har gjorts till alla berörda, både privatpersoner och företag, och senast den 1 juni måste synpunkterna ha kommit in till Laholmsbuktens VA.

Prästjorden-Fotstad är ett av Halmstads viktigaste vattenskyddsområden. Grundvattnet där förser stora delar av Halmstads tätort med dricksvatten. Området är också ett viktigt verksamhetsområde, som när det planerades var tänkt att kunna bli hemvist till flera nya företagsetableringar. Etableringsarbetet har dock tillfälligt pausats i väntan på nya föreskrifter.

– Vi vet mer om vårt vatten och områdets geologiska karaktär i dag och kan därför behöva göra nya bedömningar. Att Halmstad ska kunna växa är en prioriterad fråga, men utan dricksvatten kan vi inte växa hållbart. Vi behöver tillsammans hitta lösningar där miljövärdena skyddas samtidigt som kommunen kan utvecklas, säger Mattias Leijon, förvaltningschef på Laholmsbuktens VA.