Dela sidan på sociala medier

Önskelista från Laholmsbuktens VA

När det vankas juletider hör det till att julmat ska lagas och beredas. Många av dessa härliga rätter har ett högt fettinnehåll och det blir många fettiga stekpannor och byttor som ska diskas. Ofta blir det då att fettet följer med diskvattnet ner i avloppet och mycket av det kommer hela vägen ner till avloppsreningsverket där det tas om hand innan vattnet får rinna ut i naturen igen.

Men en stor del av fettet kommer aldrig så långt. Utan det fastnar på väggarna i avloppsledningarna där det byggs upp tjockare och tjockare lager med fett där det i värsta fall kan orsaka stopp i systemet med översvämningar i källare och andra otrevliga följder.
- För att undvika detta, ska fettet slängas bland de vanliga soporna som skickas till förbränning, där dess höga energiinnehåll kan utnyttjas för exempelvis fjärrvärme. Släng fettet genom att torka ur pannor med papper eller häll överbliven olja i en gammal förpackning som ändå ska slängas, berättar miljö- och processingenjör My Olausson.

En ytterligare önskan...

Slammet som produceras vid Västra Strandens reningsverk är certifierat enligt
Revaq. Certifieringen innebär att slammet är noga kontrollerat att det inte
innehåller några ämnen som kan vara skadliga för miljön och därmed ger oss tillåtelse
att sprida slammet på jordbruksmark, vilket i sin tur innebär en återföring av
den ändliga resursen fosfor till marken. Vilket är oumbärligt för ett hållbart
kretslopp.

De senaste åren har det dock funnits ett återkommande problem med att slammet som produceras under årets första kvartal har innehållit en alltför hög halt av nickel. Detta har medfört att slammet inte har kunnat spridas på åkermark och har istället fått användas som anläggningsjord då det inte uppnår de höga kraven för Revaq.

Utsläppets kortvarighet gör det svårt att ta prover på spillvattnet vid rätt tidpunkt och därmed försvåras jakten på dess källa. Det finns misstankar om att de höga halterna av nickel kan komma ifrån exempelvis en årlig storstädning eller service av någon typ av industriell verksamhet i ett centralt område. Det kan vara ett oavsiktligt utsläpp från en ledning som utan egen rening går vidare till Västra Strandens reningsverk.

Laholmsbuktens VA önskar att verksamheter funderar över om man kan vara en bidragande orsak till problemet. Om så är fallet önskar LBVA att bli kontaktade så att ett samarbete kan påbörjas för att lösa problemet och att allt slam som produceras i
framtiden ska kunna utnyttjas i det naturliga kretsloppet.