Dela sidan på sociala medier

Planerade driftstopp vid Sennans vattenverk kan ge sämre tryck

Under tre måndagar stoppas produktionen av dricksvatten vid Sennans vattenverk eftersom verket byggs om och moderniseras. Det kan leda till sämre tryck för boende i Sennan under korta perioder.

Tryckförsämringen tros uppkomma främst under eftermiddagen och kvällen. Går arbetet enligt plan är det enbart delar av Sennan som drabbas.

Däremot kommer ett fåtal abonnenter som bor längs huvudledningen att bli utan vatten under arbetsdagarna. De har informerats separat och en vattentank finns tillgänglig för de fastigheter som påverkas.

Ombyggnaden av Sennans vattenverk görs för att modernisera verket och säkra driften. Det kommer att innebära ytterligare tre stopp den närmaste månaden; 9 och 16 februari, och 2 mars.

Vi beklagar eventuella störningar.