Dela sidan på sociala medier

Programmet till konferansen Vatten Avlopp Kretslopp spikat

Vatten Avlopp Kretslopp, den årliga och nationella mötesplatsen för personer som arbetar med dagvatten, va-planering och små avlopp, går av stapeln i Halmstad den 13–14 mars 2019. Nu har konferensprogrammet offentliggjorts.

Temat för 2019 års konferens Länk till annan webbplats. är Från källa till hav – vatten, växtnäring och föroreningar. Stigande vattennivåer samt förorenade sjöar och vattendrag är problem som ser ut att bli större i framtiden, vilket ställer stora krav på de som på olika sätt arbetar med vatten.

– För att vi ska kunna hantera framtidensva-problematik måste vi sträva åt samma håll och jobba tillsammans. Genom att samla stora delar av branschen så att de kan utbyta erfarenheter och kunskap tar
vi steg i rätt riktning, säger Mattias Mattsson, vd på VA-guiden.

Varierade föredrag

Till konferensen välkomnas föreläsare från hela va-Sverige. En av föreläsarna är Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, som berättar om hur Havs- och vattenmyndigheten arbetar med vatten i ett avrinningsperspektiv. Dessutom deltar Lena Sommestad, landshövding i Hallands län och pratar om vilka va-frågor som är viktiga för hallänningarna.

Under två dagar kommer närmare 40 föredrag att hållas, och besökarna
kommer bland annat att få ta del av föreläsningar om översvämningsproblematik i Falsterbonäset, utmaningar med va-planering i Umeå och hur digitala verktyg kan bidra till en enklare handläggning av små avlopp i Norrtälje.

– Att blanda perspektiv är viktigt. För de som arbetar på lokal och kommunal nivå är det viktigt att höra vad som sägs, görs och
funderas på inom va-området på nationell nivå, och på nationell nivå är det viktigt att ha koll på vilken problematik som finns på lokal nivå. Likaså är det viktigt att både tillverkare och de som arbetar med tillsyn kan träffa varandra, och utbyta erfarenheter och nyheter med varandra, säger Vilhelm Feltelius, ordförande i programkommittén.

Se programmet från VAK 2019 Länk till annan webbplats.