Dela sidan på sociala medier

Provborrningar under Nissan vid Picassoparken

Den 30 september – 1 oktober genomför vi provborrningar under Nissan vid Picassoparken, vilket gör att cykelbanan längs Strandgatan kommer att vara avstängd. Syftet är att testa om rör kan dras långt under Nissans botten, utan att det marina livet störs.

Laholmsbuktens VA kommer med hjälp av en entreprenör att borra en passage ca 8-10 meter under bottennivån. Vi testar en ny metod för att se om det är tekniskt möjligt att dra ett rör långt under Nissan, för att slippa störa det marina livet när vi lägger nya ledningar.

Anledningen till testerna är att nya ledningar, som ska leda avloppsvatten från östra Halmstad till reningsverket på Västra stranden, behöver dras. Nuvarande ledning som ligger på Nissans botten börjar bli gammal och behöver bytas ut.

Metoden som nu testas är schaktfri. Den har använts i andra kommuner med gott resultat, men borrningar har då främst gjorts genom berg och inte under vatten. Nissan kommer inte att påverkas av provborrningen.

Arbetsfordon i parken

Vi kommer att vara på plats i Picassoparken från måndag den 29 september. Cykelbanan genom parken kommer att vara farbar, men cykelbanan längs Strandvägen spärras av på tisdagsmorgonen, och hålls stängd till torsdag förmiddag den 2 okt.

Arbetsfordon kommer att vara uppställda i Picassoparken, och ett rep kommer att spännas över Nissan som ”livlina” till den gummibåt med personal som kommer att befinna sig på vattnet.