Dela sidan på sociala medier

Risk för missfärgat vatten i centrala Halmstad

Under kvällen på fredag den 8 maj kommer Laholmsbuktens VA att göra underhållsarbeten på stora distributionsledningar för dricksvattnet. Detta kan leda till att missfärgat eller grumligt vatten når abonnenter i de centrala delarna av Halmstad under helgen.

Laholmsbuktens VA kommer att testa ventiler på en större ledning i närheten av Picassoparken för att säkerställa att de fungerar som de ska.

När ventiler öppnas och stängs byter vattnet väg i ledningarna vilket ger en risk för att beläggning släpper och missfärgar vattnet. Under arbetets gång öppnas brandposter där vi spolar ut vatten, men det finns också en liten risk att en del abonnenter kan påverkas. Arbetet kan även innebära sämre tryck på en del håll.

- Risken är väldigt liten att folk kommer att märka något alls, men vi informerar förebyggande, säger Michael Mortensen på Laholmsbuktens VA.

Boende i centrala Halmstad rekommenderas att tappa upp lite dricksvatten i förväg för att ha i reserv. Undvik också att tvätta kläder om vattnet är påverkat, eftersom vattnet kan ge missfärgningar på textilier.

Har du fått missfärgat vatten så spola kallvatten i kranen en stund – ibland kan du behöva spola upp till 30 minuter. 

Upplever du större problem så kontakta kommunen på 035-13 70 00.