Dela sidan på sociala medier

Risk för missfärgat vatten
i centrala Halmstad

Under söndag eftermiddag den 24 maj kommer Laholmsbuktens VA att göra underhållsarbeten på stora distributionsledningar för dricksvattnet. Detta kan leda till att missfärgat eller grumligt vatten når abonnenter i de centrala delarna av Halmstad under måndagen den 25 maj.

Laholmsbuktens VA kommer att testa ventiler på en större ledning på Hamngatan för att säkerställa att de fungerar som de ska.

När ventiler öppnas och stängs byter vattnet väg i ledningarna vilket ger en risk för att beläggning släpper och missfärgar vattnet. Under arbetets gång öppnas brandposter där vi spolar ut vatten, men det finns också en liten risk att en del abonnenter kan påverkas. Arbetet kan även innebära sämre tryck på en del håll.

- Risken är väldigt liten att folk kommer att märka något alls, men vi informerar förebyggande, säger Naser Adibi på Laholmsbuktens VA.

Boende i centrala Halmstad rekommenderas att tappa upp lite dricksvatten i förväg för att ha i reserv. Undvik också att tvätta kläder om vattnet är påverkat, eftersom vattnet kan ge missfärgningar på textilier.

Har du fått missfärgat vatten så spola kallvatten i kranen en stund – ibland kan du behöva spola upp till 30 minuter.

I samband med arbetet kommer två affärsfastigheter längs Hamngatan vara drabbade av vattenavstängning. Avstängningen sker under tiden 17-22 under söndagen. Drabbade fastighetsägare är informerade.

Upplever du större problem så kontakta Halmstads kommun på 035-13 70 00.