Dela sidan på sociala medier

Samråd om förslag till revidering av Gullbranna vattenskyddsområde

Laholmsbuktens VA har tagit fram förslag på nytt vattenskyddsområde kring kommunens dricksvattentäkt i Gullbranna. 

Materialet ställs nu ut för påseende och för att ge möjlighet att lämna synpunkter. Efter utställningen kommer synpunkterna att behandlas varefter förslaget skickas till länsstyrelsen för fastställande. Länsstyrelsen kommer att, innan sitt beslut, lämna förslaget på remiss för att ge berörda parter ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Under veckorna 42-45 kommer förslagen till skyddsområden bland annat att finns utställda för granskning på Rådhuset i Halmstad och på Hushållningssällskapet i Lilla Böslid.

Läs mer här: Samråd om förslag till revidering av Gullbranna vattenskyddsområde