Dela sidan på sociala medier

Små höjningar av VA-taxor i Sverige

De svenska hushållens kostnader för vatten och avlopp höjdes med 3,5 procent 2015. Det är ungefär samma höjning som skett tidigare år. Men Svenskt vatten som varje år sammanställer kommunernas taxor bedömer att det på sikt måste ske en betydligt större höjning av avgifterna.

Branschorganisationen Svenskt vattens sammanställning visar att brukningsavgiften för en normalvilla ligger mellan 2960 kronor respektive 10945 kronor per år för år 2015. Medelkostnaden ligger på 6737 kronor per år.

I Halmstad ligger kostnaderna för en så kallad normalvilla på 4200 kronor per år, i Laholm 5772 kronor. Båda kommunerna ligger alltså under medelkostnaden.

Självkostnadsprincip

De stora skillnaderna i landet beror på att VA-taxan sätts av varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Mindre kommuner har ofta något högre VA-taxor. Det beror just på att förutsättningarna i respektive kommun påverkar kostnaderna för VA-verksamheten. Läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet och typ av bebyggelse är exempel som påverkar kostnaderna.

– Taxornas nivåer är olika i olika kommuner beroende på markant skilda förhållanden vad gäller till exempel storlek, avstånd och befolkningstäthet, vilket i sin tur påverkar kostnaden för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster, säger Anna Linusson VD på Svenskt vatten.

Stockholm har till exempel landets lägsta VA-taxor – hög befolkningstäthet gör att fler delar på kostnaderna.

Miljökraven ökar

Men samtidigt bedömer alltså Svenskt vatten att taxorna i framtiden kommer behöva stiga.

Skälen till detta är att ledningsnäten i kommunerna behöver förnyas och investeringarna öka. Detta samtidigt som miljökraven ökar och anpassningarna till ett förändrat klimat innebär investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.

Se senaste årens taxestatistik med kommentarer Länk till annan webbplats.


Kostnader för normalvilla i de halländska kommunerna
KommunFolkmängdkr/månadöre/liter
Halmstad95 3213502,8
Varberg60 3824173,3
Falkenberg42 3984393,5
Kungsbacka78 1234613,7
Laholm23 7574813,8
Hylte10 2428206,6

Definition: En så kallad normalvilla omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshusomfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage.Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

Källa: Svenskt vatten