Dela sidan på sociala medier

Solen renar vatten på Västra stranden

Västra strandens avloppsreningsverk har nu försetts med solceller. Solcellerna är monterade på taket till en av processbyggnaderna. De blir ett komplement till den el som redan produceras av rötgas på anläggningen.

På måndagen invigdes Halmstads kommuns nyaste solcellsanläggning i samband med nämnden för Laholmsbuktens VA:s sammanträde.

Västra strandens avloppsreningsverk producerar sedan flera år tillbaka egen el genom att en generator drivs av en gasmotor som körs på rötgas från reningsprocessen. Genom investeringen i solceller får anläggningen en ännu tydligare miljöprofil.

-Stora processanläggningar som Västra Strandens avloppsreningsverk lämpar sig väl för egen elproduktion eftersom det finns en relativt konstant och hög intern förbrukning av elenergi, säger VA-chef Lennart Lorick.

Anläggningen är 401 kvadratmeter stor och beräknas producera 61 500 kWh/år. Den är en del av Halmstads kommuns satsning på solenergi, som prisats av Svenska solenergiföreningen. Kommunen ligger i framkant när det gäller solenergi och fastighetskontoret satsar stort på solceller på kommunens byggnader. Bland dem som redan fått finns Sannarpsgymnasiet,  Söndrumsskolan, och Halmstad Arena.