Dela sidan på sociala medier

Söndrums vattentorn besiktigas inför kommande renovering

Just nu pågår en utvändig och invändig besiktning av Söndrums vattentorn. Som en försiktighetsåtgärd sätts ett skyddsnät upp runt tornet och en del av cykelbanan intill har spärrats av.

Frågor och svar

Varför gör LBVA detta?
– Vattentornet är av äldre modell och kontinuerlig övervakning av konstruktionens skick är nödvändig. Rapporten från besiktningen kommer också visa på vilket sätt tornet behöver renoveras.

Är det farligt att vistas under vattentornet?
– Nej, säkerhetsåtgärder vidtas för att det ska vara säkert att vistas under tornet.

Hur länge ska skyddsnätet sitta uppe?
– Tillsvidare, i väntan på permanent renovering av konstruktionen.

Finns det risk att vattnet från vattentornet är förorenat?
– Nej, dricksvattnet är av god kvalitet och LBVA arbetar kontinuerligt för att bibehålla detta.

Ska vattentornet rivas?
– Nej, i dagsläget är planen att vidta åtgärder för att förlänga tornets livslängd.

Finns det risk att vattentornet rasar?
– Nej, det finns ingen risk för det.