Dela sidan på sociala medier

Stensättning på Vallgatan

Nu inleds återställningsarbetet på Vallgatan i centrala Halmstad. Efter VA-arbeten under mark så asfalterades ytan provisoriskt. Nu har materialet som används till underarbetet packats tillräckligt länge och stensättningen kan börja.

I samband med VA-arbeten på Vallgatan grävdes gatan upp, och har sedan dess varit provisoriskt återställd med asfalt.

Vi skall nu påbörja den riktiga återställningen med gatsten. Höjderna justeras så att gatan får ett bekvämare tvärfall och nedersta trappsteget försvinner på några ställen, för bättre tillgänglighet.

Återställning kan inte ske direkt efter ett grävarbete eftersom materialet som används i underarbetet måste packas för att stensättningen ska bli bra, helst i flera månader. Man kan dessutom inte göra stensättning på vintern med bra resultat.

Men nu är förutsättningarna goda och arbetet inleds. Det beräknas pågå fram till sommaren.