Dela sidan på sociala medier

Stor vattenläcka i Laholm

Stora delar av Laholms kommun var utan vatten tidigt på torsdagsmorgonen på grund av vattenläckor. Personal kunde efter ett par timmar lokalisera två olika läckor och reparationsarbetet pågick under förmiddagen. Samtidigt har vattenflödet gjort att avloppsledningarna också svämmat över.

Uppdaterad kl. 18:00

Läckan påverkade under morgonen vattenförsörjningen i delar av Laholms centralort, Mellbystrand och Skummeslöv och Våxtorp men medförde störningar även på andra håll.

Två olika läckor kunde under morgonen lokaliseras, och därefter steg trycket gradvis i de tidigare drabbade områdena. Undantaget var de fastigheter som ligger närmast läckorna, eftersom vattnet måste stängas av under lagningsarbetet.

En läcka hittades i Mellbystrand vid Södra Strandvägen och en hittades vid Bumerangen inne i Laholm. Den sistnämnda lagades under förmiddagen och de boende vid Bumerangen fick tillbaka vattnet runt kl. 11.

Reparationsarbetet vid Södra Strandvägen färdigställdes under eftermiddagen.

Påverkan på avloppet och kokningsrekommendation

Eftersom stora mängder vatten har läckt ut, så har vatten även trängt in i avloppsledningarna. Det har fått till följd att avloppsvatten svämmat över och i ett fåtal fastigheter har avloppsvatten trängt upp via golvbrunnarna.

Om man drabbats av översvämning i sin fastighet ska man dokumentera eventuella skador noga och kontakta sitt försäkringsbolag, som sedan tar ärendet vidare.

På grund av breddningen finns en liten risk att avloppsvatten har kommit in i dricksvattensystemet. Som en förebyggande åtgärd är därför en kokningsrekommendation utfärdad för Mellbystrand. Läs mer här.

Vattentankar

Det finns en vattentank på tre platser i Mellbystrand:

  • korsningen Måsvägen-Sjöfågelvägen.
  • Mellbystrandsskolan
  • Mellby Centers parkering

Risk för missfärgat vatten

När vattnet kommer tillbaka efter en läcka eller avstängning finns risk att partiklar, som normalt finns i ledningarna, släpper och ger missfärgat vatten. Det är också vanligt att det kommer luft i ledningsnätet vilket kan ge vattnet en grumlig eller mjölkaktig färg.

Om vattnet är missfärgat så brukar vi rekommendera att man spolar kallvatten i kranen tills vattnet är klart igen. Så fort vattnet är klart är det drickbart igen. Undvik också att tvätta kläder i missfärgat vatten.