Dela sidan på sociala medier

Tänk dig en dag utan vatten!

Alla fastighetsägare i vattenskyddsområde får i dagarna post med budskapet att de är lite viktigare än alla andra. Syftet är att uppmärksamma vikten av att skydda vårt dricksvatten för framtida generationer. Dricksvattnet hämtas i våra vattenskyddsområden vilket gör det extra viktigt att de som bor och verkar i ett skyddsområde hjälper till att skydda närmiljön.

Den 22 mars är det Världsvattendagen, en officiell FN-dag för att uppmärksamma vattnets betydelse i världen. I år är temat ”Vatten och hållbar utveckling” och därför riktar sig Laholmsbuktens VA tillsammans med miljökontoren i Laholm och Halmstad till människor som har koppling till våra vattenskyddsområden.

Skydd för grundvatten

Vårt grundvatten som används till dricksvatten finns under mark och hämtas upp i så kallade borror på ett antal ställen runt om i Halmstad och Laholm. Runt de viktiga täkterna så inrättas skyddsområde där lite striktare regler gäller, allt för att skydda grundvattnet som ska förse oss och kommande generationer med dricksvatten. Det finns 3 600 unika fastighetsägare inom våra 19 vattenskyddsområden i de båda kommunerna.

- En del vet inte om att de äger en fastighet inom ett vattenskyddsområde. Vi vill göra alla uppmärksamma på det och ge enkla tips om hur de kan bidra till att skydda miljön, säger Henrik Kellgren, avdelningschef på Laholmsbuktens VA.

Vykort skickas ut

I samband med Världsvattendagen skickas vykort till alla fastigheter med budskapet att ägarna är viktiga. Det man gör på sin tomt gör skillnad för miljön.

I utskicket finns också tips som är bra för alla att följa, men extra viktigt för alla i vattenskyddsområden.

  • Använd inte bekämpningsmedel i din trädgård, på grusgångar och andra hårdgjorda ytor
  • Tvätta bilen på en biltvätt, inte på tomten eller på gatan
  • Använd inte salt för halkbekämpning på uppfarter eller vägar
  • Använd inte större mängder än vad som rekommenderas när du gödslar din gräsmatta eller ditt trädgårdsland
  • Var noga med hur du förvarar material som kan ha miljöpåverkan, exempelvis kemikalier, oljor, handelsgödsel eller träskyddsbehandlat virke