Dela sidan på sociala medier

Tillstånd för utökad verksamhet på Busör reningsverk

Laholmsbuktens VA har tidigare ansökt hos Länsstyrelsen om tillstånd för utökad verksamhet på Busör avloppsreningsverk i Halmstads kommun. Ansökan har nu beviljats och vunnit laga kraft.

Ansökan gjordes då Busör avloppsreningsverk har haft problem med att säkerställa utsläppsvillkor för kväve. LBVA har gjort flera åtgärder men för att kunna uppnå samtliga miljökrav krävs ombyggnation vilket Länsstyrelsen nu har beviljat.