Dela sidan på sociala medier

VA-ledningar ska byggas ut till Tönnersa Strandby

Mark- och miljödomstolen beslutade den 27 januari att Halmstads kommun ska bygga ut dricks- och spillvattenledningar till Tönnersa Strandby senast den 31 december 2025.

Det kommer att skickas ut mer detaljerad information till de boende i området under våren 2021.