Dela sidan på sociala medier

Tvätta bilen rätt - för miljöns skull

Hur brukar du tvätta din bil? I helgen är det Stora Biltvättarhelgen, en kampanj som ska få bilägare att välja att tvätta bilen i en biltvätt istället för på gatan. I Halmstads och Laholms kommuner finns runt 60 000 registrerade bilar**. När de tvättas på gatan rinner vattnet rakt ner i våra dagvattenbrunnar och orenat vidare ut i naturen.

Laholmsbuktens VA är, tillsammans med miljökontoret i Laholm och miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad, delaktiga i Stora Biltvättarhelgen den 26-27 april. Helgen är ett nytt initiativ för att fler ska tvätta bilen rätt och därmed minska giftiga utsläpp i naturen. En ny undersökning* visar att 26 % av bilägarna i Sverige (37 % av de som bor i villa) tvättar bilen på gatan – samtidigt som 9 av 10 vet att det miljömässigt är det sämsta alternativet. 2 av 3 har dessutom nära till en biltvätt.

Totalt riskerar 5,5 ton tung-metaller, 5 000 ton bilvårdsmedel samt 2 000 ton olja att spridas i naturen i Sverige, varje år***, bara på grund av att bilägare väljer fel sätt att tvätta sitt fordon. Hjälp oss att hålla Laholmsbukten ren och tvätta bilen på biltvätten. Där tas resterna omhand på ett mer miljövänligt sätt, och det tjänar både räkor, sjöborrar och kommande generationer på.

Det är lätt att göra rätt vid tvätt

  1. Bäst är att tvätta på en biltvätt, helst en miljömärkt. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. Där renas vattnet innan det släpps vidare. Använd biltvättens egna eller miljömärkta bilvårdsprodukter.
  2. Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten så att vattnet med alla föroreningar rinner ner i en dagvattenbrunn och sedan rakt ut i närmsta vattendrag.
  3. Om man inte har tillgång till en tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ned i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.

Fakta Stora Biltvättarhelgen 2014

För att uppmärksamma svenska folket om vikten att tvätta sin bil rätt arrangerar Mitt Vatten, Sveriges 290 kommuner för rent vatten, Stora Biltvättarhelgen den 26-27 april 2014. Tanken är att inspirera människor att tvätta rätt för miljön. För mer info se www.mittvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

* Undersökning kring vattenfrågor, Novus Opinion, 3-10 april 2014. Webbenkät, representativt och slumpmässigt urval.
** Trafikanalys, http://www.trafa.se/sv/Statistik/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
*** Håll Sverige Rent 2011, http://www.inarchive.com/page/2011-09-19/http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=887 Länk till annan webbplats.