Dela sidan på sociala medier

Undersökningar i Nissan

På måndagen inleddes undersökningar i Nissan och Picassoparken inför ett eventuellt byte av avloppsledningar. På uppdrag av Laholmsbuktens VA utför WSP sedimentprovtagning och en geoteknisk undersökning i Nissan. Nästa vecka kommer de att borra på land.
Uppdraget går ut på att ta fram ett förfrågningsunderlag inför ett eventuellt ledningsbyte. Idag pumpas allt avloppsvatten från östra Halmstad i ledningar under Nissan, vidare till Västra strandens avloppsreningsverk. I framtiden kommer ledningarna att behöva bytas ut, och därför görs nu fältundersökningar.

När resultaten och förfrågningsunderlaget är klara, så väntar samråd och en eventuell tillståndsansökan.