Dela sidan på sociala medier

Undersökningar i Nissan

På måndagen inleddes undersökningar i Nissan och Picassoparken inför ett eventuellt byte av avloppsledningar. På uppdrag av Laholmsbuktens VA utför WSP sedimentprovtagning och en geoteknisk undersökning i Nissan. Nästa vecka kommer de att borra på land.
Uppdraget går ut på att ta fram ett förfrågningsunderlag inför ett eventuellt ledningsbyte. Idag pumpas allt avloppsvatten från östra Halmstad i ledningar under Nissan, vidare till Västra strandens avloppsreningsverk. I framtiden kommer ledningarna att behöva bytas ut, och därför görs nu fältundersökningar.

När resultaten och förfrågningsunderlaget är klara, så väntar samråd och en eventuell tillståndsansökan.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3