Dela sidan på sociala medier

Unik mötesplats för va-frågor i Halmstad
- VAK 2019

Den 13-14 mars 2019 äger den årliga nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp Länk till annan webbplats. rum i Halmstad. En konferens där handläggare, teknikleverantörer och experter inom vatten och avlopp samlas för att diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter.

– Vi välkomnar besökarna av VAK 2019 till två stycken inspirerande dagar i en fantastisk miljö i Tylösand fyllda med nätverkande och kunskapsutbyte. Vi ser fram emot att få möjlighet att träffa kollegor i gemensamma frågor och utmaningar, säger Joakim Lindh tf chef på miljöförvaltningen i Halmstads kommun som tillsammans med Laholmsbuktens VA är lokala värdar. Arrangerar konferensen gör VA-guiden Länk till annan webbplats..

Bidra till samsyn

Över 700 deltagare väntas till konferensen för att lära sig av varandra, inspireras och rusta sig inför dagens och morgondagens utmaningar inom vatten och avlopp.
– Förutom att lyssna till föredrag och seminarier kan deltagarna träffa tillverkare och leverantörer i en av Sveriges största utställningar med produkter och tjänster för bland annat dagvattenhantering och små avlopp. Genom att tjänstemän, konsulter och tillverkare träffas, diskuterar och lär sig av varandra hoppas vi kunna bidra till samsyn i branschen, säger Mattias Mattsson, vd på VA-guiden.

Lokala, nationella och internationella perspektiv

Temat för 2019 års konferens är Från källa till hav - vatten, växtnäring och föroreningar. Temat kommer återspeglas i konferensens föreläsningar och seminarier.
– Vi kommer ha föredrag från myndigheter och nationella aktörer, men också från representanter från kommun och näringsliv som ger sina exempel på lokal va-problematik, säger Vilhelm Feltelius, redaktör på VA-guiden och ansvarig för konferensens programgrupp.

VAK 2018 i Gävle. Foto: VA-guiden

Om Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp är VA-guidens årliga konferens. Deltagarna är engagerade i frågor om dagvatten, VA-planering och små avlopp. På plats finns även en av Sveriges största utställningar med leverantörer och tillverkare av produkter och tjänster för bland annat dagvattenhantering och enskilda avlopp.