Dela sidan på sociala medier

Upphävd kokningsrekommendation

Den kokningsrekommendation som under onsdagen utfärdades för ett 100-tal hushåll i Sennan tas nu bort. Svaren från torsdagens och fredagens provtagning av vattnet visar inga koliforma bakterier, och i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret så upphävs kokningsrekommendationen under lördagskvällen.

Genom att öka omsättningen av vatten, och därmed öka flödet i den drabbade ledningen, så har vattentemperaturen sänkts. Det tros bidra till att vattnet numera håller bra kvalitet igen.

Prover har tagits varje dag sedan i onsdags när kokningsrekommendationen utfärdades. Både torsdagens och fredagens prov har analyserats nu, och båda visar goda resultat.

Koliforma bakterier är inte farliga i sig. De är så kallade indikatorbakterier, vilket betyder att om det finns för höga halter av dem, så kan det också finnas för höga halter av andra bakterier.

Vattnet som kommer från vattenverken lyder under Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Det är enbart vattnet i en mindre ledning från Sennans vattenverk som varit otjänligt.