Dela sidan på sociala medier

Upphävd kokningsrekommendation i Getinge

Boende i Getinge kan nu använda vattnet igen. På torsdagen visade alla provsvar att vattenkvaliteten åter är god och kokningsrekommendationen som utfärdades för två veckor sedan hävs.

Det finns inte längre några spår av E.coli i vattenledningarna i Getinge. De åtgärder som vidtagits har fungerat, vilket betyder att vattenkvaliteten förbättrats även utan det UV-filter som är beställt. UV-anläggningen kommer ändå att installeras när det levereras i vecka 38, som ett förebyggande skydd.

De vattentankar som funnits utplacerade i Getinge kommer inom kort att tas bort. Vattenverket i Getinge är fortsatt avstängt, i väntan på UV-skyddet, och vatten levereras från Halmstad. Regelbunden provtagning för att säkerställa kvaliteten fortsätter.

De fastighetsägare som inte använt något vatten alls de senaste två veckorna bör spola i kranen i några minuter för att få in rent vatten i fastigheten. Övriga abonnenter kan börja använda vattnet som vanligt direkt.

Bakgrund

Sannolikt är det ytvatten efter de kraftiga regnen i slutet av augusti som trängde ner och förorenade grundvattnet. Suseåns vatten nådde inte vattentäkten i Getinge under översvämningarna, och misstanken ligger därför just på regnvattnet.

E.coli upptäcktes i ledningsnätet och en kokningsrekommendation utfärdades för Getinge samhälle den 27 augusti. Laholmsbuktens VA stängde av vattenverket i Getinge, och samhället har sedan dess fått vatten från Halmstad.

Cirka 630 hushåll och verksamheter har varit drabbade, men det finns fortfarande inget som tyder på att någon blivit sjuk på grund av vattnet.