Dela sidan på sociala medier

Utbyggnad av Ängstorp på samråd

Tillståndsansökan när det gäller ombyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk är komplett och den är nu kungjord och utskickad på remiss.

Detta innebär att berörda centrala myndigheter och intresseföreningar får tycka till om den planerade utbyggnaden.

Det finns idag tre större reningsverk i Laholms kommun; Ängstorp, Veinge och Hedhuset i Skummeslöv. Avsikten är att på sikt kunna avveckla Veinge och Hedhuset, och pumpa allt vatten vidare till Ängstorp för rening.

När vatten börjar överföras från Veinge och Hedhuset kommer i nuläget som mest
33 000 personer att vara anslutna till Ängstorp. Därför krävs vissa om- och tillbyggnader av reningsverket. Det rör sig i första hand om en förstärkning av det biologiska reningssteget och slambehandlingen. Utbyggnaden är en del av ett positivt miljöarbete, som ger Laholm möjlighet att växa.

Läs mer på Länsstyreslens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.