Dela sidan på sociala medier

VA-överenskommelse mellan Laholm och Båstad

Den långvariga samverkan mellan Laholm och Båstad i va-frågor kommer att fortsätta. Efter förhandlingar som pågått hela 2015 är aktörerna överens om fortsatt samarbete när det gäller dricksvatten och avloppshantering.

Förhandlingarna landade i en överenskommelse om ett samägande av både vatten och avlopp. En extern konsult kommer att upphandlas av Laholms kommun och få i uppdrag att se över hur samägandet ska ske.

Utbyggnadsprojekten för Skottorps vattenverk och Ängstorp och Hedhusets avloppsreningsverk, som Laholmsbuktens VA arbetat med en längre tid, kan därmed fortsätta.

- Vi jobbar nu vidare för en robust va-försörjning som kan bidra till att skapa goda förutsättningar för tillväxt i kommunerna, och som gynnar va-kunderna i både Båstad och Laholm, säger Laholmsbuktens VA:s förvaltningschef Mattias Leijon.

Samverkan kommer att ske med intrakommunala bolaget NSVA, som ägs av Båstad och ytterligare fem nordvästskånska kommuner.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2