Dela sidan på sociala medier

Världsvattendagen 22 mars

Den 22 mars skålar vi i vatten och uppmärksammar Världsvattendagen 2013. För 20:e året i rad uppmärksammas vikten av att gemensamt verka för en hållbar utveckling av våra vattenresurser.
Vattnet är en hotad naturresurs som allt liv på jorden är beroende av. För 20 år sedan instiftade FN Världsvattendagen för att få människor i hela världen att verka för ett rent vatten och en hållbar förvaltning av jordens vattentillgångar.

Laholmsbuktens VA jobbar på flera olika plan för ett hållbart kretslopp. Vi arbetar aktivt för att stoppa föroreningar från industrier och verksamheter redan vid källan. Vi tar emot studiebesök och utbildar grundskoleelever. Och det vatten vi renar är tillräckligt rent för att släppa ut i hav och åar när det lämnar reningsverket.

I Halmstads och Laholms kommuner förbrukar vi årligen 10 miljarder liter vatten. Vi är bortskämda med att ha rent och friskt dricksvatten i stora mängder. Vi använder enbart grundvatten som är av så god kvalitet att det inte behöver kloreras.

Du vet väl att du kan hjälpa till?