Dela sidan på sociala medier

VA-taxa Halmstad 2023

VA-taxan i Halmstad har varit densamma sedan 2018. Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 att höja VA-taxan från 2023 med sju procent i kommunen. Anledningen är bland annat att det behöver göras åtgärder på befintligt ledningssystem med även investeringar i nya områden där dag- och spillvatten ska hanteras. Kostnadsökningen innebär exempelvis att en normalstor villa som årligen förbrukar 150 kubikmeter vatten får betala 275 kronor mer per år.

Här hittar du mer information om VA-taxan.