Dela sidan på sociala medier

Vattenavstängning Mellbystrand och Skummeslöv vecka 15

Dricksvattennätet kommer att renspolas i Mellbystrand och Skummeslöv 7-11 april. Vid ledningsspolningen kommer vattnet helt eller delvis att stängas av under kortare perioder dagtid.

Ledningsspolningen går till så att man ökar hastigheten på vattnet genom att öppna och stänga ventiler och brandposter på ledningsnätet. Vattnet leds till brandposter där avsättningar för järn och mangan spolas ut.

Spolningen flyttar sig genom området. När vattnet i den aktuella brandposten är klart tar man nästa tills man spolat rent hela nätet.

För att leda vattnet till brandposten stängs och öppnas ventiler och det gör att abonnenter kan bli utan vatten under kortare perioder.

I samband med ledningsspolningen bör försiktighet med tvätt av kläder iakttagas, då vattnet kan bli missfärgat.

Vid frågor angående ledningsspolningen, kontakta vår kundtjänst: 035-13 77 75.