Dela sidan på sociala medier

Vattenverket i Getinge åter i drift

Under onsdagen startades vattenverket i Getinge upp igen. Efter provtagning där det konstaterades att vattnet håller hög kvalitet, så skickas vattnet nu ut på ledningsnätet igen.

Det UV-ljus som beställdes till vattenverket efter kokningsrekommendationen i Getinge har nu levererats och installerats. Driften är nu stabil gällande pH och nitrat och provtagning av vattenkvaliteten fortsätter varannan dag tillsvidare.

Getinge får nu vatten från både Getinge vattenverk, och via ledningen från Halmstad.

Bakgrund

E.coli upptäcktes i ledningsnätet och en kokningsrekommendation utfärdades för Getinge samhälle den 27 augusti. Laholmsbuktens VA stängde av vattenverket i Getinge, och samhället har sedan dess fått vatten från Halmstad.

Sannolikt är det ytvatten efter de kraftiga regnen i slutet av augusti som trängde ner och förorenade grundvattnet. Suseåns vatten nådde inte vattentäkten i Getinge under översvämningarna, och misstanken ligger därför just på regnvattnet.

Cirka 630 hushåll och verksamheter omfattades av kokningsrekommendationen.