Laholmsbuktens VA

Publicerad:

Drftstörning vatten Mästocka

Vi har just en störning på vattenverket i Mästocka vilket föranleder att vi ej kan leverera vatten till abonnenter i närområdet.
Vid behov av vatten finns en vattentank placerad vid kyrkan.

Sidan uppdaterad: 2015-05-08
Dela med andra

Laholmsbuktens VA, Box 246, 30106 Halmstad, Besöksadress: Stationsgatan 48A
Tel 035-13 70 00, Organisationsnr: 212000-1215, Bankgiro 5168-9370, Postgiro 640 71 72-3, laholmsbuktens.va@halmstad.se