Laholmsbuktens VA

Publicerad:

Misstänkt vattenläcka i Hishult

Vattenförbrukning har gått upp i Hishult och Laholmsbuktens VA misstänker en läcka på vattenledningsnätet.

Boende i Hishult uppmanas att kontakta Laholmsbuktens VA om de ser vattenansamlingar eller om de har försämrat tryck och/eller luft i vattnet.
Personal från Laholmsbuktens VA är på plats.

Sidan uppdaterad: 2015-06-11
Dela med andra

Laholmsbuktens VA, Box 246, 30106 Halmstad, Besöksadress: Stationsgatan 48A
Tel 035-13 70 00, Organisationsnr: 212000-1215, Bankgiro 5168-9370, Postgiro 640 71 72-3, laholmsbuktens.va@halmstad.se