Laholmsbuktens VA

Publicerad:

Vattenstörning

Mästocka

Vatten produktionen är återställd i Mästocka sedan 12.00

Sidan uppdaterad: 2015-07-04
Dela med andra

Laholmsbuktens VA, Box 246, 30106 Halmstad, Besöksadress: Stationsgatan 48A
Tel 035-13 70 00, Organisationsnr: 212000-1215, Bankgiro 5168-9370, Postgiro 640 71 72-3, laholmsbuktens.va@halmstad.se