Dela sidan på sociala medier

Ängstorps avloppsreningsverk

Ängstorps avloppsreningsverk renar avloppsvatten från Laholms tätort och orterna Lilla Tjärby, Våxtorp, Ränneslöv, Vallberga samt Ysby samhälle. Till reningsverket leds även lakvattnet från Ahla deponi, när lakvatten inte används till bevattning av energiskog.

Läs mer om att nyrenovering av verksamheten vid Ängstorps avloppsreningsverk.

Just nu är drygt 10 000 personer är anslutna hit, och dessutom ett flertal yrkesmässiga verksamheter. Det obehandlade avloppsvattnet grovrensas först mekaniskt via galler. Det så kallade gallerrenset transporteras till en förbränningsanläggning. Tyngre partiklar som sand och grus avskiljs i ett sandfång. Sanden tvättas för att sedan återanvändas som utfyllnadsmaterial. Fett avskiljs också i sandfånget, och det transporteras till en förbränningsanläggning.

Det mekaniskt renade vattnet leds vidare till det biologiska steget, med kväveavskiljning samt nedbrytning av organiskt material. Det biologiskt renade vattnet leds vidare till den kemiska reningen, där vi tillsätter kemikalier för att avskilja fosfor. Avslutningsvis leds det renade vattnet ut i Lagan.

Vid Ängstorps avloppsreningsverk tar vi också emot slam från alla kommunens mindre reningsverk och dessutom från privata anläggningar (till exempel trekammarbrunnar). Detta slam behandlas tillsammans med slammet från Ängstorps reningsverk i rötkammare.

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2